logboek

Logboek per email

Logboek per email

Vanaf nu is het mogelijk om onze logboek berichten te ontvangen op je eigen email. Eerder hadden we al een RSS feed aan de website gekoppeld, maar we weten inmiddels dat dit niet bij iedereen goed werkt. Wat moet je doen? Ga naar www.tignanello.nl en klik (via het menu bovenin) op logboek. Dan krijg je het overzicht van de geplaatste berichten. In de kolom aan de rechterzijde, kan je je eigen email adres invullen bij INSCHRIJVEN BLOG. Daarna klik je op versturen. Je ontvangt dan in je mail een bericht (deels in het Engels en Nederlands) met een link, waar je op moet klikken om je inschrijving definitief te bevestigen. Als je dat gedaan hebt opent een nieuw venster waar je je verschillende blogs kan managen, dat kan je gewoon sluiten en daar hoef je niets mee te doen. Hierna ontvang je nog een mail met de felicitatie dat je bent aangemeld voor de blog van sy Tignanello. Als we een nieuw logboek bericht hebben geplaatst, ontvang je dat in het Nederlands en Engels in een email. Als we nieuwe foto’s plaatsen, krijg je geen bericht. Daarvoor moet je dus wel even naar de website en bij foto’s naar het gebied waar we dan zijn, nu nog de Atlantische eilanden, Kaap Verden. Schrijf je in en blijf op de hoogte!